Français

MELDPUNT BEWINDVOERING

EEN INITIATIEF VAN MEER DAN VIJFTIG 

WELZIJNSORGANISATIES

WIE ZIJN WIJ?

Méér dan vijftig Vlaamse organisaties, actief in de welzijns- en zorgsector,  steken hun schouders onder dit meldpunt met de bedoeling de pijnpunten van bewindvoeringen te inventariseren, te leren uit de meldingen en samen naar oplossingen te zoeken.


Ons doel is te komen tot een goede en correcte toepassing van de wet op de bewindvoering.

De namen en websites van de welzijnsorganisaties vind je onderaan deze pagina. De VZW Stan staat in voor de logistieke aspecten van het Meldpunt. Uiteraard wordt de privacywetgeving gerespecteerd. 

 

Een Adviescomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de welzijnsorganisaties,  onderzoekt  de meldingen, verzamelt die in een jaarverslag en doet aanbevelingen tot verbetering.

EEN BEWINDVOERING IS INGRIJPEND

Een bewindvoering heeft een groot impact op het leven van de beschermde persoon en zijn familie. 

Vandaar dat:
 

1

de bewindvoerder oog moet hebben voor de noden en behoeften van de beschermde persoon

4

de meest geschikte familiale kandidaat als bewindvoerder moet aangesteld worden of, als het niet anders kan, de meest geschikte professionele kandidaat

5

ook van de vrederechter verwacht wordt dat hij luistert naar het familiaal en sociaal netwerk, en naar de professionele begeleiders van de te beschermen persoon 

2

de bewindvoerder toegankelijk moet zijn en open moet communiceren met de beschermde persoon

3

de bewindvoerder zorgzaam en stipt te werk moet gaan in de uitoefening van zijn mandaat

6

het passend niveau van bescherming georganiseerd moet worden

Omdat bewindvoering  een grote invloed heeft op het leven van de beschermde persoon, zijn de verwachtingen naar de kwaliteit van die bescherming terecht hoog gespannen. 

MEER INFO

In de nieuwe wetgeving wordt er bij voorkeur een familiale bewindvoerder aangeduid. Als familielid is het echter niet altijd even duidelijk wat je taken zijn, hoe je een invulling geeft aan je aanstelling, hoe je omgaat met het emotionele aspect van een bewind… De Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) hebben daarom een brochure uitgewerkt waarin ze een antwoord proberen te bieden op veelvoorkomende vragen. Download de praktische gids hier!

PIJNPUNTEN VAN WET EN PRAKTIJK

HOE AANMELDEN?

Om de wetgeving en de praktijk van de bewindvoering te verbeteren,  willen we zicht krijgen op de knelpunten en problemen en nodigen wij daarom iedereen uit deze te signaleren aan dit Meldpunt. 
 

Meldingen kunnen uitsluitend online via deze website gedaan worden aan de hand van een eenvormig aanmeldingsformulier.


Indien mogelijk, vragen we het vonnis of de beschikking van de betrokken vrederechter in PDF-bijlage aan de klacht toe te voegen, zodat we de draagwijdte van je klacht beter kunnen inschatten. 
 

Meldingen op dit Meldpunt zijn helemaal kosteloos.

WAT GEBEURT ER MET JE MELDING?

De melder ontvangt  een automatische bevestiging van goede ontvangst.

 

De meldingen worden door ons Adviescomité bestudeerd en anoniem in een jaarlijks verslag opgenomen. Dit verslag wordt besproken met de korpschefs van de vrederechters en overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Justitie en aan de beleidsverantwoordelijken.

 

Het meldpunt treedt niet op als coach, geeft geen advies en behandelt geen klachten.

 

Het meldpunt komt dus niet tussen in individuele dossiers. Hiervoor verwijzen we naar je sociale dienst of je raadsman. Wie eventueel  rechtsmiddelen, zoals hoger beroep of verzet wil aantekenen, moet daartoe zelf de nodige stappen zetten via de gerechtelijke weg en dient daartoe vanzelfsprekend de wettelijke termijnen te respecteren. Wij komen hier nooit in tussen.

 

Het meldpunt is enkel een registratiepunt van klachten en knelpunten die aan de vrederechters en beleidsverantwoordelijken worden overgemaakt om tot een betere toepassing te komen van de wet.

Het meldpunt is een initiatief van: 

Beschut Wonen Oostkust

Scharebrugstraat123
8370 Blankenberge

T  0490/44.29.00 

@ info@beschutwonenoostkust.be

FOVIG vzw 

Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap

@ info@fovig.be

W http://www.fovig.be 

KVG-Groep

A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen

T  03/216.29.90

@ post@kvg.be

W http://www.kvg.be 

Similes Vlaanderen

Groeneweg 151

3001 HEVERLEE

T  016/244.201

@ Martine.De.Moor@Similes.be

W http://www.similes.be 

Broeders van liefde

Stropstraat 119
9000 Gent

T  09/221.45.45

W http://www.broedersvanliefde.be

Dienst Ondersteuningsplan (West-Vlaanderen)

Spinnerijstraat 107 
8500 Kortrijk

T  0490/44.34.04 

@ info@dop-wvl.be

W http://www.dop-wvl.be

Centrum van de Oostkust vzw

Heistlaan 123
8300 Knokke-Heist

T  050/53.05.20

W http://www.cvdo.be

Gezin en handicap vzw

A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen

T  03/216.29.90

@ Hellen.Turelinckx@kvg.be

W http://www.gezinenhandicap.be 

STAN vzw

Albert Giraudlaan 24

1030 Schaarbeek

T  0472/51.68.98

@ hallo@trefpuntstan.be 

W https://trefpuntstan.be/

Huize Tordale (Torhout)

Bruggestraat 39

8820 Torhout

T  050/23.13.65

@ info@tordale.be

W http://www.tordale.be

NVHVG vzw

Nationale Vereniging voor Hulp aan mensen met een Verstandelijke Handicap

Albert Giraudlaan 24

1030 Schaarbeek

T  02/247.28.21

@ secretariaat@nvhvg.be 

Start West-Vlaanderen

Gistelsesteenweg 190 b1
8200 Brugge

T  050/40.50.00

@ info@startwestvlaanderen.be

W http://www.startwestvlaanderen.be

Onafhankelijk leven vzw

Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg

T  09/324.38.77

@ info@onafhankelijkleven.be 

W http://onafhankelijkleven.be

Oikonde Brugge vzw

Langestraat 72
8000 Brugge

T  050/33.43.17

@ info@oikondebrugge.be 

W www.oikondebrugge-oostende.be

Ter Dreve vzw

Koning Albert 1-laan 188,
8200 Brugge

T  050/39.01.24

@ info@terdreve.be

W http://www.terdreve.be

Ter Muiden (Oedelem-Beernem)

Meulestraat 6
8730 Oedelem

T  050/78.16.26

@ info@terdreve.be

W http://www.termuiden.be

Zorgnet-Icuro

Guimardstraat 1
1040 Brussel

T  02/511.81.08

@ post@zorgneticuro.be 

W http://www.zorgneticuro.be

4Veld (Beschut Wonen)

Stationsstraat 127

8730 Beernem

T  050/96.00.20

@ info@4veld.be

W http://www.4veld.be

UNIE-K

(Ons Erf, De Waaiberg, 't Venster)

Chartreuseweg 53
8200 Sint-Michiels

T  050/40.69.60

@ info@uniek.org

W http://www.uniek.org

Federatie Beschut Wonen vzw

Martelaarslaan 204B

9000 Gent

T  09/233.54.62

@ fbw@telenet.be

FDGG vzw

Martelaarslaan 204B

9000 Gent

T  09/233.50.99

@ fdgg@fdgg.be

W www.fdgg.be

Vlaams Welzijnsverbond voor: 

Guimardstraat1
1040 Etterbeek

T  02/511.44.70

@ ipost@vlaamswelzijnsverbond.be

W http://www.vlaamswelzijnsverbond.be

Engelbewaarder, Rozenweelde, De Kade, Mariënstede, Dominiek Savio, St.-Jan de Deo, De Branding Waak, Zonnebloem, Maria Ter Engelen, Bemok, Den Achtkanter, De Hoge Kouter, Pamele, De Pelikaan, De Ark, Huize Rozenwingerd, De Rozenkrans, Cluster Zelfstandig Wonen Oostende, Kerckstede, De Lovie, Het Havenhuis, St.-Idesbald, De Kindervriend, Oranje, De Berkjes, Mivalti, Huis 45 Licht-en Liefdeheem, Ten Anker.

 

© 2016 Stan vzw

www.trefpuntstan.be |   Albert Giraudlaan 24 - 1030 Schaarbeek